Eigen huis opeten: wie betaalt fiscus en verpleeghuis?

eigen woning opeten

Naar een verpleeghuis en in het bezit van een koopwoning en/ of een hoog vermogen? De eigen bijdrage verpleeghuis is afhankelijk van de overwaarde van de woning of het spaargeld. Daarom maken veel ouderen eerst hun vermogen op. Eigen huis opeten: wie betaalt fiscus en verpleeghuis? Lees hoe je de eigen bijdrage kunt verkleinen en wat er gebeurt wanneer je geen vermogen meer hebt.

Wet langdurige zorg (WLZ) en eigen bijdrage

Wie naar een verpleeghuis gaat, moet een eigen bijdrage betalen. Dit wordt ook wel de wet langdurige zorg bijdrage genoemd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Toch is het niet zo dat een verpleeghuis een onbeperkte bijdrage kan eisen. De eigen bijdrage bedraagt maximaal ongeveer €2500 per maand. Dit is natuurlijk een flink bedrag, wat velen liever niet kwijtraken.

Eigen vermogen aanspreken voor de wlz bijdrage

Heeft iemand veel vermogen, dan moet deze dit aanspreken. Staat de overwaarde op een bankrekening, dan wordt dit dus meegerekend. Dit geldt niet wanneer de woning niet verkocht is.

Verblijft iemand in een verpleeghuis en wordt de woning niet meer bewoond? Dan geldt een periode van 3 jaar: na 3 jaar ziet de belastingdienst de woning niet meer als hoofdverblijf. Na deze drie jaren belandt de woning in box 3 (sparen en beleggen). Dit eigen vermogen telt mee voor de bijdrage WLZ. Staat er geen geld op de spaarrekening, dan wordt degene in het verpleegtehuis als het ware verplicht om zijn woning op te eten oftewel te verkopen.

Betekenis eigen huis opeten

Wat wordt er bedoeld met eigen huis opeten? Het eigen huis opeten betekent dat iemand de overwaarde van de woning verplicht moet gebruiken. Het maakt hierbij niet uit of de overwaarde op een bankrekening of nog in de stenen van het huis zit. De woningeigenaar ontvangt evengoed een aanslag.

De woning heeft voor de WLZ pas na een aantal jaar gevolgen. Wie in een verpleeghuis woont, bewoont niet meer de eigen woning. Hierdoor is dit ook niet langer het hoofdverblijf. De Belastingdienst concludeert pas na 3 jaar dat de woning niet langer het hoofdverblijf is. Voor de eigen bijdrage WLZ wordt er ook naar het vermogen van 2 jaar teruggekregen. Alles bij elkaar duurt het dus 5 jaar voordat het eigen huis moet worden opgegeten.

Eigen huis opeten: wie betaalt fiscus en verpleeghuis?

De meeste mensen verblijven korter dan 5 jaar in een verpleeghuis. Dit zou betekenen dat het niet nodig is het eigen huis op te eten. Wie echter dit risico wil voorkomen, kan voortijdig zijn eigen huis opeten. Dit noemen we ook wel het verkleinen van het vermogen. Dit kan op verschillende manieren:

Schenking naar de kinderen/ kleinkinderen

Door het vermogen tijdens het leven aan de kinderen te schenken, verklein je het vermogen. Het is niet eens nodig om daadwerkelijk een schenking te doen. Met schenken op papier ontstaat er een schuld richting de kinderen.

Woning op naam van erfgenamen

Het is ook mogelijk om de eigen woning op naam van de erfgenamen (kinderen) te stellen. Hierbij worden de erfgenamen eigenaar, maar blijft het recht van vruchtgebruik bij de langstlevende. Dit betekent dat deze tijdens leven gewoon van de woning gebruik mag blijven maken.

Testament

Via een testament kan bepaald worden dat het vermogen bij opname in een verpleegtehuis direct naar de erfgenamen gaat.

Eigen huis opeten: wie betaalt fiscus en verpleeghuis?

Wie zijn eigen huis op één van bovenstaande methode veilig heeft gesteld, heeft bij opname in verpleeghuis geen of weinig eigen vermogen. Wie betaalt dan de fiscus en de kosten voor het verpleeghuis? Zonder vermogen of een laag inkomen betaal je een lagere eigen bijdrage. In dit geval betaalt de overheid de rest.

Met betrekking tot de fiscus kan dit per situatie verschillen. Bij schenken op papier moeten de ouders of langstlevende rente aan de kinderen betalen. Bij het op naam stellen van de woning van de kinderen kan de langstlevende de hypotheekrente niet aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook de kinderen hebben geen mogelijkheid tot renteaftrek.

Woning verkopen met behoud van woonrecht

Voorkom het opeten van het eigen huis. Een goede oplossing is de verkoop van de woning met behoud van woonrecht. In dit geval wordt de koper van de woning de woningcorporatie. De bewoner koopt vervolgens het woonrecht terug voor de rest van diens leven. Dit betekent dat de vorige eigenaar er altijd in mag blijven wonen.

De hoogte van het woonrecht bedrag wordt bepaald door de leeftijd van de bewoner. Zo wordt ingeschat hoe lang deze nog in de woning zal verblijven. Hoe langer dit is, hoe duurder het woonrecht wordt. De woning verkopen met behoud van woonrecht is daarom alleen interessant voor ouderen die toch niet meer lang in de woning blijven.

Door verkoop van de woning ontstaat er een vermogen. Dit vermogen kan ondertussen veilig gesteld worden, zodat het niet bij een verpleeghuis aankomt. Dit kan via schenken of een testament.

Op tijd naar de notaris

Het is belangrijk om dit soort zaken tijdig te regelen. Niemand weet wanneer hij of zij gebruik moet maken van een verpleeghuis. Bij de notaris is het mogelijk om bepaalde voorwaarden op te stellen. Bijvoorbeeld bij opname in een verpleeghuis: het vermogen is dan door de erfgenamen direct opeisbaar. De erfgenamen hoeven de rekening van het verpleeghuis niet te betalen. Wel krijgen ze te maken met schenkbelasting (en fiscus). Een en ander kunnen de notaris en belastingadviseur verder toelichten.

Het opstellen en vastleggen van een testament brengt kosten met zich mee. Afhankelijk van de notaris rekent deze €300 tot €700 per testament. Bij tussentijdse wijzigingen worden er opnieuw kosten in rekening gebracht. Het is daar belangrijk om vooraf goed te bedenken hoe het testament eruit komt te zien.

Tags:

Comments are closed